ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр.БЕЛОСЛАВ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

За повече Информация

ИЗВЪНКЛАСТНИ ДЕЙНОСТИ

"НАРОДНИ ТАНЦИ" - РЪКОВОДИТЕЛ МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ

„Всичко, което трябва да зная, съм научил в детската градина.  Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил в детската градина. Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група.”   
 
  Робърт Фулам

Информация

 ДГ “Щастливо детство” е общинска детска градина, открита на 28.04.1978г. Детското заведение е създало добри традиции в отглеждането и възпитанието на децата в условия, гарантиращи им равни възможности за физическо, духовно и социално развитие, защита на техните права, възпитание в дух на толерантност, развитие на индивидуалните им творчески заложби.
   ДГ ”Щастливо детство” е подготвителна институция в системата на Народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца до постъпването им в първи клас. Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детското заведение.

АДРЕС

гр.Белослав

ул.Роза № 2

За контакти

Телефон: 05112/25-65

Email : odz_2beloslav@abv.bg